<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> sanger

Sånger

Texterna till sånger i sommarspel och ett urval revysånger. Sånger med < har ljudfil.

Sommarspel

Aina
Alla frågor
Att du är
Begagnade Jeppsson
Billys bil
Bli kvar hos mig<
Carpe diem
Chatbole
Dango
Den jag älskar mest
Det finns inga andra
Det är härligt broder
Du höll mig varm
Du måste bli som vi
Du är en tjuv, min älskade
En eld<
Farväl, så trevligt att råkas
Femhundra feta kubik
Flyg då bort
Francisca<
Fröken Stina
Fyll på mitt glas<
Glada åt det lilla
Gråt inte, Tuula<
Gustafs sång<
Han är kär
Himlen finns på Copacabana
Hur är det fatt, Jimmy Rose
Hårda tider<
Hårt mot hårt
Jag har fått nåt i mitt bröst
Jag ser i dina ögon
Jag ska hålla dig
Jag ska älska dig så länge jag har lust
Jag vet vad jag har
Jag är en främling
Karlar är troll
Killarna är bäst när de är femton
Klapp på stjärten
Kuckelbopolka<
Kärleksdans<
Köp varm korv
Köpfest
Lev livet fort
Live Show
Lyckan kommer som en tjuv om natten
Lyssna till ditt hjärta
Lördagsafton
Man ska va glad
Maris bedjan
Men pappa, det var ju bara rock'n'roll
Män är också människor
Möte hos fru Franzon
När vi får varann
Om allt skulle bara vara bloss
Om jag så lever tills jag blir hundra
Passa dig noga
Pizza
På lördag är det dans på logen
På silvriga vingar av stål
Rallarblues
Rosali<
Roses for You
Striptease
Ställ dig bakom mig så tätt
Tango för förförare
Till Kristijn
Tokarnas sång
Var över landet stolt
Varje sekund
Vem är tjuv
Vi har alla samma längtan
Vi har medvind
Vi lever bara en gång
Vi är på väg
Vi är tusen åter tusen<
Visst fan är livet en lek
Visst är jag glad
Vårsång<
Ögonblick

Cabarevyer o annat

A

Betala nu eller betala senare

C

Dans på rosor
Den andra kvinnan
Det gåtfulla landet
Det ska gå bra
Det är dags att ta farväl
Det är vi
Dom luras

E

Familjen O'Donell
Från en scen

G

Han gick ut efter bröd
Harrys visa
Hjulen snurrar
Hundraåttio<
Håll drömmarna dina vid liv
Högt mot himlen

I ett getto
Ibland kan hälften vara nog

J

Kockdans

L

Min son
Märk hur en skugga

Norgevisa
Nån måste an

O

Pronto Italia

Rom

Sakta närmar vi oss slutet
Samma dag som Greta Garbo kom till byn
Senor
Semesterflirt
Sommarbröllop
Svart och vitt
SN:s Jubileumsvisa

T

U

Vargen
Vem mördade Anna Lindh
Vår längtan till ett annat liv

W

Y

Åsa Persson

Ä

Öbergs filfabrik