<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> forening

Tystberga Dramatörer

Ideell förening där det gemensamma intresset för medlemmarna är amatörteater och annan underhållning.

Hemmascenen är Tystberga i Nyköpings kommun i Sörmland.

Adress
Tystberga Dramatörer
c/o Johnny Larsson
Backavägen 3
611 74 Tystberga

Telefon 0155-26 07 21 (Johnny Larsson)

www.tystbergadramatorer.se

e-post: info@tystbergadramatorer.se

Orgnr 819001-6272
BankGiro 104-1276

>Styrelse